Bosch

Opdateret den 2:34 / 23-apr-2019

BSH Hvidevarer A/S kampagnevilkår for Bosch cashback

1. KAMPAGNENS OPHAVSMAND

Ansvarlig for aktuel kampagne er BSH Hvidevarer A/S (”BSH”), Telegrafvej 4, DK-2750 Ballerup, +45 44 89 80 80.

2. OM KAMPAGNEN

2.1. Deltagere

2.1.1 Alle deltagere skal være fyldt 18 år. Distributører, forhandlere og personalekøb via BSH omfattes ikke af kampagnen og kan ikke deltage på sine kunders vegne.

2.1.2 Ved udnyttelse af denne kampagne forventes det, at deltagerne har accepteret disse betingelser.

2.2. Kampagneprodukter, geografisk udstrækning og tidsperioder

2.2.1 Denne kampagne er kun tilgængelig ved køb af Bosch produkter hos Elgiganten, Power, Punkt1, Whiteaway, Skousen, El-salg, Hvidt og Fridt eller Wupti med modelnummer, WAT286I7SN, WAT286M8SN, WAT286B8SN, WAT286H1BY, WAT2869ISN, WAT2869MSN, WAT2869SSN, WAT286P9SN, WAT2869BSN, WAWH26I9SN, WAWH26M9SN, WAWH26B9SN, WAWH269PSN, WAYH32I9SN, WAYH2899SN, WAY32899SN ("Kampagneprodukterne").

2.2.2 Kampagnen gælder for køb af Kampagneprodukterne mellem den 25/04- 30/06 2019 (”Kampagneperioden”).

2.2.3 Alle Kampagneprodukter skal købes fra Elgiganten, Power, Punkt1, Whiteaway, Skousen, El-salg, Hvidt og Fridt eller Wupti.

2.2.4 Deltagerne kan kun få tilbagebetaling udbetalt på en Bosch produkt.

2.3 Om kampagnen.

2.3.1 Når deltageren køber en ny Bosch produkt med et af ovenstående modelnumre og skriver en anmeldelse via https://www.bosch-home.dk/nyheder-og-kampagner/cashback-kampagner/idos-vask, modtager deltageren op til 1000 DKK/produkt tilbage af BSH i henhold til nedenstående tabel:

Model Cashback (DKK)
WAT286I7SN 400
WAT286M8SN 400
WAT286B8SN 400
WAT286H1BY 500
WAT2869ISN 500
WAT2869MSN 500
WAT2869SSN 500
WAT286P9SN 500
WAT2869BSN 500
WAWH26I9SN 750
WAWH26M9SN 750
WAWH26B9SN 750
WAWH269PSN 750
WAYH32I9SN 1000
WAYH2899SN 1000
WAY32899SN 1000

Vi opfordrer deltagerne til at læse disse betingelser og instruktioner for at få mere konkret information om, hvordan de skal gå til værks. Deltageren er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte BSH, hvis der skulle være spørgsmål om det aktuelle tilbud.

2.3.2 Denne kampagne er ikke tilgængelig i kombination med andre tilbagebetalingskampagner hos BSH eller hos Elgiganten, Power, Punkt1, Whiteaway, Skousen, El-salg, Hvidt og Fridt eller Wupti.

2.3.3 Kampagneprodukter, der returneres (og som ikke er defekte) til Elgiganten, Power, Punkt1, Whiteaway, Skousen, El-salg, Hvidt og Fridt eller Wupti omfattes ikke af kampagnen, og deltagere, der forsøger at udnytte tilbuddet ved hjælp af disse produkter, får ikke udbetalt kampagnebeløbet. Hvis BSH får kendskab til sådant bedrageri, har BSH mulighed for at træffe passende foranstaltninger mod de involverede i sagen.

3. Sådan deltager man

3.1 For at deltage i kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt i kampagneperioden, og foretage en registrering online i henhold til instruktionerne nedenfor mellem den 25/04- 31/07 2019.

3.2 Deltagerne opfordres til at gennemgå næste trin for at gøre brug af tilbuddet:

(I) Deltageren skal anmelde sin købte Bosch i-Dos vaskemaskine på https://www.bosch-home.dk/nyheder-og-kampagner/cashback-kampagner/idos-vask.

(II) Deltageren modtager via e-mail en bekræftelse fra Bazaarvoice (vores partner, som håndterer vores produktanmeldelser), at anmeldelsen er blevet offentliggjort. I samme e-mail skal deltageren klikke på linket til tilbagebetalingsformularen. Formularen håndteres af vores partner, Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, der administrerer registrering og udbetaling af tilbagebetalingsbeløbet i denne kampagne.

(III) Via Interpay Sales Promotions-formularen skal deltageren registrere sig og sin indkøbte Bosch produkt. Deltageren angiver det gyldige produkts E-nummer. Dette nummer finder deltageren på indersiden af produktets luge. Deltageren bliver også bedt om at angive sine udbetalings-/bankoplysninger. Deltageren skal ligeledes scanne, uploade og vedlægge en kopi af dennes kvittering eller ordrebekræftelse af deltagerens køb (inklusive moms).

(IIII) Når det er gjort, får deltageren en e-mail med en bekræftelse på, at dennes registrering er modtaget. Hvis deltageren ikke har modtaget en bekræftelse via e-mail inden for 24 timer efter dennes registrering, kan deltageren kontakte Interpay Sales Promotions på e-mail, bosch@promotion-support.com.

3.3 Når deltagerens registrering er modtaget og godkendt, sørger Interpay Sales Promotions for en direkte BACS-overførsel på til deltagerens bankkonto.

3.4 Interpay Sales Promotions vil tilstræbe at foretage BACS-overførslen inden for 28 dage fra modtagelsen af en komplet og gyldig anmeldelse.

3.5 Interpay Sales Promotions håndterer ingen registreringer, der modtages efter kampagneperiodens slutdato, eller som Interpay Sales Promotions efter eget valg vurderer til at være ufuldstændige eller ulæselige.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

BSH og Interpay Sales Promotions forbeholder sig ret til at gennemgå registreringer med det formål at kontrollere, at disse betingelser respekteres, og til at forlange mere information og relevante dokumenter. BSH og Interpay Sales Promotions forbeholder sig ret til at udelukke registreringer og/eller deltagere, hvis der mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges.

5. Håndtering af personoplysninger

5.1 BSH Hvidevarer A/S (”BSH”), Telegrafvej 4, DK-2750 Ballerup, +45 44 89 80 80 er registreret i Sverige under CVR-nummer 556201-4182 og ansvarlig for personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, og bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, som deltageren opgiver i forbindelse med udnyttelse af denne kampagne. Alle personlige oplysninger bliver udelukkende behandlet af BSH og Interpay Sales Promotions i forbindelse med håndtering af denne kampagne, inklusive udlevering af oplysninger til tredjepart, som er udpeget til at administrere kampagnen. BSH kan være forpligtet til at udlevere deltagernes personoplysninger, hvis BSH er forpligtet ifølge lovgivningen eller en beslutning fra domstol. Når deltageren deltager i kampagnen, behandler vi deltagerens oplysninger baseret på vores legitime interesse i at kunne opfylde vores forpligtelser overfor deltageren. Deltagerens personoplysninger behandles så længe det er begrundet i konteksten.

5.2 Deltageren har ret til, efter skriftlig og underskrevet ansøgning stilet til os, at få information om hvilke personoplysninger om deltageren, der behandles af BSH, og hvordan vi behandler disse. Deltageren er også berettiget til at anmode om, at de oplysninger, som vi behandler om deltageren, bliver rettet, hvis de er fejlagtige og skal opdateres. I nogle tilfælde har deltageren ret til at få personoplysninger slettet, for eksempel hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, for hvilket de blev indsamlet. Kontakt os på data-protection-dk@bshg.com for at passe på dine rettigheder eller les mer her: https://www.bosch-home.dk/betingelser/dine-personoplysninger-hos-bosch.

6. LOV OG JURISDIKTION

I den udstrækning loven tillader skal disse vilkår og eventuelle tvister, som opstår på grund af eller i forbindelse med dem og denne kampagne, være underlagt og tolkes af den danske lovgivning, og henhøre under den ikke-eksklusive jurisdiktion, der tilhører domstolene i Danmark. Som forbruger har deltageren eventuelt ret til at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger på deltagernes eget sprog og ved deltagernes lokale domstole. Deltageren kan få information om, hvad deltagernes rettigheder er fra den lokale organisation for forbrugerrådgivning. Deltagerens lovpligtige rettigheder begrænses ikke af disse betingelser.